Kantate om lyset som siver inn gjennom sprekkene

15.10.2023

Kantate BWV 48 Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen

Dagens kantate for 19. søndag etter treenighet er fra Bachs første kantatesyklus i Leipzig og første gang fremført 3. oktober 1723. Vi skal til et helt annet utøvermiljø i Flandern i Belgia med Octopus Chamber Choir, Le Concert d'Anvers med dirigent Bart Van Reyn.

Det er et klassisk tema om synden som forgifter sjelen og må renses, og det er et mørkt menneskesyn som synes å ligge som en grunntone. Spørsmålet er om det er synden og synderen som trues med straff av en dømmende Gud, eller er det menneskets hang til det onde som formørker livene våre - og slik trenger renselse og oppreisning. Finnes det en tro på at dødskreftene kan motarbeides? Stå opp, la det som hemmer livet bli forvandlet "og atter som eit under nytt liv av daude gror" (Elias Blix "No livnar det lundar").

Bach fyller dette klassiske temaet med musikk som i seg selv representerer et lys med håp og trøst til det mørke som teksten beskriver. I den innledende vakre korsatsen bæres teksten om menneskets søken etter forløsning over dødskreftene som ødelegger livet:

Ich elender Mensch,
wer wird mich erlösen,
vom Leibe dieses Todes?

Dagens evangelium er fra Matteus 9, 1-8:

9. 1 Så gikk han ut i båten, satte over sjøen og kom til sin egen by. 2 Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, sønn, syndene dine er tilgitt.» 3 Noen av de skriftlærde sa da med seg selv: «Denne mannen spotter Gud.» 4 Men Jesus så hva de tenkte, og sa: «Hvorfor går dere med onde tanker i hjertet? 5 Hva er lettest å si: 'Syndene dine er tilgitt' eller: 'Stå opp og gå'? 6 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» - og nå vender han seg til den lamme: «Stå opp, ta båren din og gå hjem!» 7 Og mannen reiste seg og gikk hjem. 8 Da folkemengden så det, ble de grepet av frykt og priste Gud som hadde gitt mennesker slik makt.

Vergibt mir, Jesus, meine Sünden,
so wird mir Leib und Seel gesund.
Er kann die Toten lebend machen
und zeigt sich kräftig in den Schwachen,
er hält den längst geschlossen Bund,
dass wir im Glauben Hilfe finden.

Forlat meg, Jesus, mine synder,
så leges både kropp og sjel.
Du gir de døde liv tilbake
og viser kraften din i svake,
du holder paktens gode del
at vi skal finne hjelp i troen.

- Arie for tenor

1. Kor: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen

Ich elender Mensch,
wer wird mich erlösen,
vom Leibe dieses Todes?

Jeg, det arme kryp,
hvem skal meg forløse
fra dødens legeme?

2. Resitativ alt: O Schmerz, o Elend, so mich trifft

O Schmerz, o Elend, so mich trifft,
indem der Sünden Gift bei mir
in Brust und Aders wütet.
Die Welt wird mir ein Siech- und Sterbehaus,
der Leib muss seine Plagen
bis zu dem Grabe tragen.
Allein die Seele fühlet das starkste Gift,
damit sie angestecket;
drum. wenn der Schmerz
den Leib des Todes trifft,
wenn ihr der Kreuzkelch bitter schmecket,
so treibt er ihr ein brünstig Seufzen aus.

Å smerte, som livet volder meg
med all sin syndegift som her
i bryst og årer herjer.
Som døds- og sykehus tér verden seg,
min kropp må sine plager
bære med seg alle dager.
Men dog, i sjelen føles den verste gift
som sinnet gjennomsyrer,
så når en dag
jeg møter dødens slag,
og dødens bitre kalk må smake,
så drar min sjel sitt siste frihets sukk.

3. Koral: Soll's ja so sein, dass Straf und Pein

Soll's ja so sein, dass Straf und Pein
auf Sünden folgen müssen,
so fahr ich fort und schone dort
und lass mich hier wohl büssen.

Men skal det skje at straff og ve
er syndens sikre følge,
så ber jeg deg å skåne meg,
min bot skal intet dølge.

4. Arie alt: Ach lege das Sodom

Ach lege das Sodom der sündlichen Glieder,
wofern es dein Wille, zerstöret darnieder!
Nur schone der Seele und mache sie rein
um vor dir ein heiliges Zion zu sein!

Men må du de syndige legemer unne,
om det er din vilje, å helt gå til grunne,
så skåne dog sjelene, rense dem så
de for deg som tempel på Sion kan stå.

5. Resitativ tenor: Hier aber tut des Heiland hand

Hier aber tut des Heilands Hand
auch unter denen Toden Wunder,
scheint deine Seele gleich erstorben,
der Leib geschwächt und ganz verdorben,
doch wird uns Jesu Kraft bekannt:
er weiss im geistlich Schwachen,
den Leib gesund, die Seele stark zu machen.

Men her gjør dog min Frelsers hand
blant døde også store under.
Om sjelen synes matt og knekket,
og kroppen lam og ganske svekket,
vet vi at Jesu krefter kan
vår svakhet vederkvege,
få kroppen sunn, og sjelens sykdom lege.

6. Arie tenor: Vergibt mir, Jesus, meine Sünden

Vergibt mir, Jesus, meine Sünden,
so wird mir Leib und Seel gesund.
Er kann die Toten lebend machen
und zeigt sich kräftig in den Schwachen,
er hält den längst geschlossen Bund,
dass wir im Glauben Hilfe finden.

Forlat meg, Jesus, mine synder,
så leges både kropp og sjel.
Du gir de døde liv tilbake
og viser kraften din i svake,
du holder paktens gode del
at vi skal finne hjelp i troen.

7. Koral: Herr Jesu Christ, einige Trost

Herr Jesu Christ, einiger Trost,
zu dir will ich mich wenden,
mein Herzleid ist dir wohl bewusst,
du kannst und wirst es wenden.
In deinen Willen sei's gestellt,
mach's, lieber Gott, wie dir's gefällt;
dein bin und will ich bleiben.

Min ene trøst, o Jesus Krist,
til deg vil jeg meg vende,
min hjertenød er deg bevisst,
du kan og vil den ende.
Alt er din vilje underlagt,
gjør med meg hva du har i akt,
din vil jeg bli for evig.


Kilde: Bach Cantatas Website