Kantate om lyset som siver inn gjennom sprekkene

10.10.2021

Kantate BWV 48 Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen

Dagens kantate for 19. søndag etter treenighet er fra Bachs første kantatesyklus i Leipzig og første gang fremført 3. oktober 1723. Vi skal til et helt annet utøvermiljø i Flandern i Belgia med Octopus Chamber Choir, Le Concert d'Anvers med dirigent Bart Van Reyn.

Det er et klassisk tema om synden som forgifter sjelen og må renses, og det er et mørkt menneskesyn som synes å ligge som en grunntone. Spørsmålet er om det er synden og synderen som trues med straff av en dømmende Gud, eller er det menneskets hang til det onde som formørker livene våre - og slik trenger renselse og oppreisning. Finnes det en tro på at dødskreftene kan motarbeides? Stå opp, la det som hemmer livet bli forvandlet "og atter som eit under nytt liv av daude gror" (Elias Blix "No livnar det lundar").

Bach fyller dette klassiske temaet med musikk som i seg selv representerer et lys med håp og trøst til det mørke som teksten beskriver. I den innledende vakre korsatsen bæres teksten om menneskets søken etter forløsning over dødskreftene som ødelegger livet:

Ich elender Mensch,
wer wird mich erlösen,
vom Leibe dieses Todes?

Dagens evangelium er fra Matteus 9, 1-8:

9. 1 Så gikk han ut i båten, satte over sjøen og kom til sin egen by. 2 Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, sønn, syndene dine er tilgitt.» 3 Noen av de skriftlærde sa da med seg selv: «Denne mannen spotter Gud.» 4 Men Jesus så hva de tenkte, og sa: «Hvorfor går dere med onde tanker i hjertet? 5 Hva er lettest å si: 'Syndene dine er tilgitt' eller: 'Stå opp og gå'? 6 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» - og nå vender han seg til den lamme: «Stå opp, ta båren din og gå hjem!» 7 Og mannen reiste seg og gikk hjem. 8 Da folkemengden så det, ble de grepet av frykt og priste Gud som hadde gitt mennesker slik makt.

Vergibt mir, Jesus, meine Sünden,
so wird mir Leib und Seel gesund.
Er kann die Toten lebend machen
und zeigt sich kräftig in den Schwachen,
er hält den längst geschlossen Bund,
dass wir im Glauben Hilfe finden.

Forlat meg, Jesus, mine synder,
så leges både kropp og sjel.
Du gir de døde liv tilbake
og viser kraften din i svake,
du holder paktens gode del
at vi skal finne hjelp i troen.

- Arie for tenor

Chorus: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen

Recitative (alto): O Schmerz, o Elend, so mich trifft

Chorale: Solls ja so seinAria (alto): Ach, lege das Sodom der sündlichen Glieder

Recitative (tenor): Hier aber tut des Heilands Hand

Aria (tenor): Vergibt mir Jesus meine Sünden

Chorale: Herr Jesu Christ, einiger Trost