Et skoleeksempel på en koralkantate tatt rett fra læreboka

12.09.2021

Kantate BWV 100 Was Gott tut, das ist wohlgetan

kantaten for 15 søndag etter treenighet har samme tittel som den tidligere kantate BWV 99, og begge er basert på koralen med samme navn som tittelen av Samuel Rodigast (1674). Det er litt usikkert når den er skrevet, men antagelig er den først fremført i 1734. Den tilhører sådan en av Bachs sene kantater - og han fremførte den også i 1737 og i 1742.

Det er en reinspikka koralkantate hvor Bach følger alle versene uforandret, uten recitativ eller andre utbroderende tekster. Det starter med en koralfantasi og avsluttes med koral, og imellom er de ulike versene fordelt på arier og en duett.

Kantatens optimistiske og positive tema gjorde den til en aktet bryllupskantate.

Trykk på bildet og se & hør kantate 100 og få tilgang til mer info om kantaten

Kantatens seks satser har koralmelodien i første koralfantasi og i siste satsens koral. De andre satsene har alle den første stigende kvartintervallen i koralen gjennomgående, men ellers er de fabulerende med selvstendige reflekterende musikalsk materiale.


Vers 1: Sopran + kor: Was Gott tut, das ist wohlgetan

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
es bleibt gerecht sein Wille;
wie er fängt meine Sachen an,
will ich ihm halten stille.
Er ist mein Gott,
der in der Not
mich wohl weiss zu erhalten;
drum lass ich ihm nur walten.

Hva Gud gjør, det er godt og vel,
hans vilje er den rette;
når han tar mine saker selv,
lar jeg ham gjøre dette.
Han er min Gud,
i nødens bud
bevarer meg i nåde,
jeg lar ham trøstig råde.

Vers 2. Duett alt, tenor: Was Gott tut

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
er wird mich nicht betrügen;
er führet mich auf rechter Bahn,
so lass ich mich begnügen
an seiner Huld
und hab Geduld,
er wird mein Unglück wenden,
es steht in seinen Händen.

Hva Gud gjør, det er godt og vel,
han vil meg aldri svike.
Han leder meg i stort og smått
på veien til sitt rike.
Min Gud er god,
han er meg tro,
min skjebne for meg vender,
den er i Herrens hender.

Vers 3. Arie sopran: Was Gott tut

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
er wird mich wohl bedenken;
er, als mein Arzt und Wundermann,
wird mir nicht Gift einschenken,
vor Arzenei,
Gott ist getreu,
drum will ich auf ihn bauen
und seiner Gnade trauen.

Hva Gud gjør, det er godt og vel,
mitt beste vil han tenke,
som lege for min kropp og sjel
vil han ei gift meg skjenke
til legebot.
Min Gud er god,
og derfor vil jeg bygge
på ham og livet trygge.

Vers 4. Arie bass: Was Gott tut

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
er ist mein Licht, mein Leben,
der mich nicht Böses gönnen kann,
ich will mich ihm ergeben
in Freud und Leid!
Es kommt die Zeit,
da öffentlich erscheinet
wie treulich er es meinet.

Hva Gud gjør, det er godt og vel,
han er mitt liv, min ære,
og intet ondt kan nå min sjel.
Min Herre skal han være
i glede, kval,
og engang skal
hans troskap åpenbares,
hans ære skal bevares.

Vers 5. Arie alt: Was Gott tut

Was Gott tut, das ist wohlgetan;
muss ich den Kelch gleich schmecken,
der bitter ist nach meinem Wahn,
lass ich mich doch nicht schrecken,
weil doch zuletzt
ich werd ergötzt
mit süssem Trost im Herzen;
da weichen alle Schmerzen.

Hva Gud gjør, det er godt og vel:
om jeg må kalken drikke
som smaker bittert for meg selv,
så viker jeg slett ikke;
for helt til sist
jeg vet for visst
at borte blir all smerte,
det trøster godt mitt hjerte.

Vers 6. Koral: Was Gott tut, das ist wohlgetan

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
dabei will ich verbleiben.
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben,
so wird Gott mich
ganz väterlich
in seinen Armen halten;
drum lass ich ihm nur walten.

Hva Gud gjør, det er godt og vel,
på dette vil jeg trøste.
Om jeg på livets vandring selv
nød, død og ondt skal høste,
så vil Gud meg
på all min vei
bevare meg i nåde.
Jeg lar ham trøstig råde.

 Grote Kerk, Naarden
Grote Kerk, Naarden