Om savn, lengsel og forløsning - en dialogkantate mellom sjelen og Jesus

07.01.2024

Kantate BWV 32 Liebster Jesu, mein Verlangen, BWV 32

Bach skrev denne dialogkantaten for 1. søndag etter åpenbaringen og ble fremført første gang 13. januar i 1726, i sin tredje kantatesyklus i Leipzig. 

Temaet denne søndagen er om Jesus i templet, og foreldrenes leting etter sin sønn. I kantaten gjøres dette temaet mer allment om sjelen som savner og søker etter Jesus, og dialogen dem imellom - og som ender i en kjærlighetsfull forløsning. 

En mulig tolkning er at det er en poetisk omskrivning av Maria som lengter etter å finne igjen sitt barn, og barnets trøst når de endelig ser hverandre igjen. I kantaten gir dette flere tolkningsmuligheter, og dermed ikke bare en betraktning rundt historien om Jesus i templet - men en mulighet til å identifisere sitt eget savn og søken etter trøst, nærhet og forløsning.

Trykk på bildet for å høre & se kantaten og få tilgang til bakgrunnsmateriale

Kantatens tekstforfatter Georg Christian Lehms inkluderte ikke en avsluttende koral, men Bach hentet inn siste vers av Paul Gerhardts hymne "Weg, mein Herz, mit den Gedanken":

Mein Gott, öffne mir die Pforten
solcher Gnad' und Gütigkeit,
lass mich allzeit aller Orten
schmecken deine Süssigkeit!
Liebe mich und treib mich an,
dass ich dich, so gut ich kann
wiederum umfang' und liebe,
und ja nun nicht mehr betrübe.

Herre, åpne dine dører
til din store miskunnhet,
la meg hvor enn livet fører,
smake din barmhjertighet!
Ha meg kjær og led meg an
så jeg deg, så godt jeg kan,
elsker høyt og kjærlig favner
og slett intet lenger savner.

- Paul Gerhardt


 

1. Arie sopran: Liebster Jesu, mein Verlangen

Liebster Jesu, mein Verlangen,
sage mir, wo find' ich dich?
Soll ich dich so bald verlieren,
und nicht ferner bei mir führen?
Ach! mein Hort, erfreue mich,
lass dich höchst vergnügt umfangen.

Kjære Jesus, må jeg savne,
si meg, hvor jeg finner deg?
Mister jeg deg allerede,
kan ei mer ha deg til stede?
Akk. min klippe, gled du meg,
la meg kjærlig deg omfavne!

2. Resitativ bass: Was ist's, das du mich gesuchet?

Was ist's das du mich suchet?
Weisst du nicht dass ich sein muss,
in dem, das meines Vaters ist?

Hvorfor har du lett etter meg?
Vet du ei at jeg må være der,
være der, der hvor min Fader er?

3. Arie bass: Hier, in meines Vaters Stätte

Hier, in meines Vaters Stätte,
find't mich ein betrübter Geist.
Da kannst du mich sicher finden,
und dein Herz mit mir verbinden,
weil dies meine Wohnung heisst.

Her, her i min Faders tempel
kan fortvilte finne meg.
Der kan du meg sikkert finne
og ditt hjerte til meg binde,
for på dette sted bor jeg.

4. Resitativ sopran/bass: Ach, heiliger und grosser Gott

Seele:

Ach, heiliger und grosser Gott,
so will ich mir denn hier, bei dir,
beständig Trost und Hülfe suchen.

Akk, hellige og store Gud,
så vil jeg her og nå hos deg
bestandig søke hjelp og støtte.

Jesus:

Wirst du den Erdentand verfluchen,
und nur in diese Wohnung gehn,
so kannst du hier und dort bestehn.

Hvis du vil verdens lyst forstøte,
og kun til denne bolig gå,
så kan du her og hist bestå.

Seele:

Wo lieblich ist doch deine Wohnung,
Herr, starker Sebaoth!
Mein Geist verlangt
nach dem, was nur in deinem Hofe prangt;
mein Leib und Seele freuet sich
in dem lebend'gen Gott.
Ach, Jesu! meine Brust liebt
dich nur ewiglich.

Hvor elskelig er dog din bolig,
Gud, Herre Sebaot!
Min ånd forsmår
av lengt til det som pranger i din gård;
min kropp og sjel de fryder seg
i den levende Gud.
Akk, Jesus, mitt hjerte
elsker for evig deg.

Jesus:

So kannst du glücklich sein,
wenn Herz und Geist
aus Liebe gegen mich entzündet heisst.

Så kan du være glad,
når sjel og ånd
er fast hos meg med kjærlighetens bånd.

Seele:

Ach! dieses Wort, das itzo schon
mein Herz aus Babels Grenzen reisst,
fass' ich mir andachtsvoll
in meiner Seele ein.

Akk, dette ord som alt i dag
har løst mitt sinn fra tomt bedrag,
gjør meg så andaktsfull
og sjelen hjerteglad.

5. Arie (duett): Nun verschwinden alle Plagen

Beiden:

Nun verschwinden alle Plagen,
nun verschwindet Ach und Schmerz!

Nå forsvinner alle plager,
nå forsvinner akk og ve!

Seele:

Nun will ich nicht von dir lassen,

Aldri mer skal jeg deg savne,

Jesus:

und ich dich auch stets umfassen.

alltid skal jeg deg omfavne.

Seele:

Nun vergnüget sich mein Herz,

Nå er hjertet mit fornøyd,

Jesus:

und kann voller Freude sagen:

og kan synge frydesanger:

Begge:

Nun verschwinden alle Plagen,
nun verschwindet Ach und Schmerz!

Nå forsvinner alle plager,
nå forsvinner akk og ve!

6. Koral: Mein Gott, öffne mir die Pforten

Mein Gott, öffne mir die Pforten
solcher Gnad' und Gütigkeit,
lass mich allzeit aller Orten
schmecken deine Süssigkeit!
Liebe mich und treib mich an,
dass ich dich, so gut ich kann
wiederum umfang' und liebe,
und ja nun nicht mehr betrübe.

Herre, åpne dine dører
til din store miskunnhet,
la meg hvor enn livet fører,
smake din barmhjertighet!
Ha meg kjær og led meg an
så jeg deg, så godt jeg kan,
elsker høyt og kjærlig favner
og slett intet lenger savner.


Kilde: Bach Cantatas Website