Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche, und gieb ein selig neues Jahr.

28.11.2021

Kantate BWV 61 Nun komm, der Heiden Heiland

Dagens kantate for 1 søndag i advent trenger knapt nærmere presentasjon. Den ble første gang fremført i Weimar 1714, men ble også fremført i Leipzig 1723.

Det er en av de tidligste salmemelodiene vi kjenner, men teksten til åpningsatssen er av Martin Luther - kjent hos oss som "Folkefrelsar til oss kom".

Det nye kirkeåret begynnes og teksten er rett på sak i første tenorarien "Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche,und gieb ein selig neues Jahr".

Et magisk øyeblikk er i resitativet hvor teksten tolkes musikalsk så alle forstår "Siehe, siehe! Ich stehe vor der Thür',und klopfe an".

Siehe, siehe! Ich stehe vor der Thür',
und klopfe an.
So Jemand meine Stimme hören wird,
und die Thür' aufthun;
zu dem werde Ich eingehen,
und das Abendmahl mit ihm halten,
und er mit Mir.

Se dog, se, jeg står nå for din dør
og banker på.
Om noen vil min stemme høre,
lukker døren opp,
da vil jeg gå inn til ham
holde mitt aftensmåltid med ham
og han med meg.

4. sats resitativ

Fremførelsen ledes av legenden Nikolaus Harnoncourt.

Harnoncourt var en østerriksk dirigent, gambist og cellist, en av sin generasjons ledende dirigenter.

Harnoncourt ble en sentral personlighet innenfor orienteringen fra 1950-årene mot en mer forskningsbasert og historisk informert oppføringspraksis for musikk fra 1600- og 1700-tallet. Han stiftet i 1953 barokkensemblet Concentus Musicus Wien.

Evangelieteksten er fra Matteus 21, 1-9:

Jesus rir inn i Jerusalem21 Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted 2 og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg! 3 Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare: 'Herren har bruk for dem.' Da skal han straks sende dem med dere.» 4 Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten: 5 Si til datter Sion: Se, din konge kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fole. 6 Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, 7 og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. 8 Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. 9 Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!

Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt,
dess sich wundert alle Welt,
Gott solch' Geburt ihm bestellt.

Sats 1. koral

1.Nun komm, der Heiden Heiland», Koral

2.Der Heiland ist gekommen», Resitativ for tenor

3.Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche», Arie for tenor

4.Siehe! Siehe! Ich stehe vor der Tür'», Resitativ for bass

5.Öffne dich, mein ganzes Herze», Arie for sopran

6.Bin ich gleich nur Staub und Erde», Arie for sopran

7.Amen, Amen, komm, du schöne Freudenrone», Koral