En kantate som kretser rundt dualiteten mellom frykt og håp, tvil og tro.

24.10.2021

Kantate BWV 109 Ich glaube Herr, hilf meinem Unglauben!

Dagens kantate for 21 søndag etter treenighet er fra Bachs første år i Leipzig, og ble første gang fremført 17 oktober 1723.

Åpningskoret er fra Markus 9, 24 «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!», og slik introduseres temaet for kantaten som kretser rundt dualiteten mellom frykt og håp, tvil og tro. 

Kantaten fortsetter parvis med recitativ og arie, først for tenorsolisten som synger om frykt, tvil og vantro, og så for altsolisten som synger om troen som bringer frem håpet - eller troen som skaper håp.

Et snedig grep er dog dialogen mellom håp og frykt i tenorrecitativet, hvor annenhver strofe er om tro og håp (forte) og annenhver er om frykt og tvil (piano). En merkelig duett og dialog for en og samme stemme, visstnok unikt blant Bachs verker.

2. Resitativ tenor: Des Herren Hand ist ja

Des Herren Hand ist ja noch nicht verkürzt,
mir kann geholfen werden.
Ach nein, ich sinke schon zur Erden
vor Sorge, dass sie mich zu Boden stürzt.
Der Höchste will, sein Vaterherze bricht.
Ach nein, er hört die Sünder nicht.
Er wird, er muss dir
bald zu helfen eilen,
um deine Not zu heilen.
Ach nein, es bleibet mir um
Trost sehr bange.
Ach Herr, wie lange?

Vår Herres hand er ennå ei for kort
til hjelp og trøst å øve.
Akk nei, jeg synker alt i støvet
av sorgen, som tar håp og livsmot bort.
Vår Herre vil, hans faderhjerte slår.
Akk nei, mot synder er han hård.
Han vil, han må snart
komme deg til frelse
og gi deg liv og helse.
Akk nei, og jeg som kunne
trøsten trenge.
Akk Gud, hvor lenge?

Trykk på bildet for å se & høre kantaten og få tilgang til mer info om kantaten


Kantaten avsluttes med en praktfull og jublende koralfantasi:"Wer hofft in Gott und dem vertraut,der wird nimmer zuschanden".

Sånn kan kantaten settes inn i rammen av tese, antitese og syntese - hvor troen og håpet prøves mot livets harde realiteter og erfaringer som skaper frykt og vantro, og den endelige trøst og forløsning i koralen 

Wer hofft in Gott und dem vertraut,
der wird nimmer zuschanden;
denn wer auf diesen Felsen baut,
ob ihm gleich geht zuhanden
viel Unfalls hie, hab ich noch nie
den Menschen sehen fallen,
der sich verlässt auf Gottes Trost,
er hilft sein'n Gläubgen allen.

Den som til Gud har gitt seg selv,
skal aldri bli til skamme;
for bygger han på dette fjell,
om noe vil ham ramme
av ondt på vei, har aldri jeg
det mennesket sett falle.
som stoler trygt på Herrens trøst,
han sender hjelp til alle.

1. Kor: Ich glaube, lieber Herr

Ich glaube, lieber Herr,
hilf meinem Unglauben!

Jeg tror nok, Herre,
hjelp meg i min vantro

2. Resitativ tenor: Des Herren Hand ist ja

Des Herren Hand ist ja noch nicht verkürzt,
mir kann geholfen werden.
Ach nein, ich sinke schon zur Erden
vor Sorge, dass sie mich zu Boden stürzt.
Der Höchste will, sein Vaterherze bricht.
Ach nein, er hört die Sünder nicht.
Er wird, er muss dir
bald zu helfen eilen,
um deine Not zu heilen.
Ach nein, es bleibet mir um
Trost sehr bange.
Ach Herr, wie lange?

Vår Herres hand er ennå ei for kort
til hjelp og trøst å øve.
Akk nei, jeg synker alt i støvet
av sorgen, som tar håp og livsmot bort.
Vår Herre vil, hans faderhjerte slår.
Akk nei, mot synder er han hård.
Han vil, han må snart
komme deg til frelse
og gi deg liv og helse.
Akk nei, og jeg som kunne
trøsten trenge.
Akk Gud, hvor lenge?

3. Arie tenor: Wie zweifelhaftig ist mein Hoffen

Wie zweifelhaftig ist mein Hoffen,
wie wanket mein geängstigt Herz!
Des Glaubens Docht glimmt kaum hervor,
es bricht dies fast zustossne Rohr,
die Furcht macht stetig neuen Schmerz.

Hvor vankelmodig er dog håpet,
hvor vakler vel min bange sjel!
Nå troens lampe langsomt dør,
nå knekkes det tilstopte rør,
og fryktens smerte blir min del.

4. Resitativ alt: O fasse dich

O fasse dich, du zweifelhafter Mut,
weil Jesus itzt noch Wunder tut!
Die Glaubensaugen werden schauen
das Heil des Herrn;
scheint die Erfüllung allzufern,
so kannst du doch auf die Verheissung bauen.

Fortvil nå ei, fatt mot og håp igjen,
den Herre Krist gjør under enn!
Og troens øye skal få skue
Guds fred og vern,
om hjelpen synes altfor fjern,
så kan du bygge på hans sikre løfte.

5. Arie alt: Der Heiland kennet

Der Heiland kennet ja die Seinen,
wenn ihre Hoffnung hülflos liegt.
Wenn Fleisch und Geist in ihnen streiten,
so steht er ihnen selbst zur Seiten,
damit zuletzt der Glaube siegt.,

Vår Frelser kjenner alle sine,
når deres håp er lagt i grus.
Når kjøtt og ånd i dem vil stride,
så står han selv ved deres side,
og troen nyter seirens rus.

6. Koral: Wer hofft in Gott

Wer hofft in Gott und dem vertraut,
der wird nimmer zuschanden;
denn wer auf diesen Felsen baut,
ob ihm gleich geht zuhanden
viel Unfalls hie, hab ich noch nie
den Menschen sehen fallen,
der sich verlässt auf Gottes Trost,
er hilft sein'n Gläubgen allen.

Den som til Gud har gitt seg selv,
skal aldri bli til skamme;
for bygger han på dette fjell,
om noe vil ham ramme
av ondt på vei, har aldri jeg
det mennesket sett falle.
som stoler trygt på Herrens trøst,
han sender hjelp til alle.


Kilde: Bach Cantatas Website