Påskedag med Luthers påskesalme som i et mektig ordmaleri uttrykker livets triumf over døden

17.04.2022

BWV 4 Christ lag in Todes Banden

Dagens kantate for påskedag er en av de 2-3 første kantatene Bach skrev, og den er fra 1707-08. I 1707 22 år gammel ble Bach ansatt som organist i St. Blasiuskirken i Mühlhausen. Lønnen var 85 gylden i året, tre malter korn, tre favner ved og seks bunter med kvist. En bedre lønn enn sin forgjenger og bedre enn den som kom etter han. 

Samme år giftet Bach seg med sin kusine Maria Barbara i landsbykirken Dornheim i nærheten av Arnstadt.

Kantate 4 er en av Bachs desiderte mesterverk i en helt gjennomkomponert koralkantate til tekst av Martin Luther fra 1524. Den er basert på den første kjente tyskspråkelige salmen fra 1150 "Christ ist erstanden", som igjen er basert på den gregorianske sekvensen for påske "Victimae Paschali Laudes"

I fjerde vers er vi ved den tematiske kjernen i påsken og kampen mellom død og liv: "Es war ein wunderlicher Krieg da Tod und Leben rungen" og i en av linjene i dette verset triumferer livet ved at døden jager eller sluker selve døden: "wie ein Tod den andern frass (som den ene døden fortærte den andre)".

Es war ein wunderlicher Krieg
da Tod und Leben rungen,
das Leben behielt den Sieg,
es hat den Tod verschlungen.
Die Schrift hat verkündiget das,
wie ein Tod den andern frass,
ein Spott aus dem Tod ist worden.
Hallelujah, hallelujah!

Opptaket starter med Klag-Lied buxwv 76 (3,55 min) av Buxtehude med Pygmalion og  Raphaël Pichon, deretter kommer Bachs kantate BWV 4.

En av tekstene på denne søndagen Bach skrev musikken til er fra 1. korinterbrev 5, 6-8: 

6 Dere har sannelig ikke mye å være stolte av! Vet dere ikke at litt surdeig gjennomsyrer hele deigen? 7 Rens ut den gamle surdeigen så dere kan være en ny deig! Dere er jo som usyret brød. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. 8 Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig av ondskap og synd, men med renhetens og sannhetens usyrede brød.

   

1. Sinfonia

Versus I kor: Christ lag i Todesbanden

2. Kor:

Christ lag in Todesbanden
für unser Sünd' gebunden,
er ist wieder erstanden
und hat uns bracht das Leben,
des wir sollen fröhlich sein,
Gott loben und ihm dankbar sein
und singen hallelujah, hallelujah!

Krist lå i dødens lenker
for våre synder bundet,
han har stått opp og skjenker
oss livet han har vunnet.
La oss fryde oss i lag
og prise Gud på denne dag
ja synge halleluja, halleluja!

Versus II duett sopran, alt: Den Tod niemand

3. Duett sopran, alt:

Den Tod niemand zwingen kunnt,
bei allen Menschenkindern;
das Macht alles unser Sünd'
kein Unschuld war zu finden.
Davon kam der Tod so bald
und nahm über uns Gewald,
hielt uns in seinem Reich gefangen.
Hallelujah, hallelujah!

Her kunne ingen hamle opp
med dødens makt og vinne,
for stilte vi i samlet tropp,
var ingen ren å finne.
Døden kom som en herold,
erobret alle i sin vold
og holdt oss alle fanget.
Halleluja, halleluja!

Versus III tenor: Jesus Christus, Gottes Sohn

4. tenor:

Jesus Christus, Gottes Sohn
an unser statt ist kommen,
und hat die Sünde weggetan,
damit dem Tod genommen
all sein Recht und sein' Gewald,
da bleibet nichts denn Tod'sgestalt
den Stach'l hat er verloren.
Hallelujah, hallelujah!

Den Herre Krist, Guds egen Sønn
gikk selv for oss i nøden,
beseiret synden med dens lønn
og røvet da fra døden
all dens makt og tyranni,
fra all vår dødsangst er vi fri,
for nå er brodden fjernet.
Halleluja, halleluja!

Versus IV kor: Es war ein wunderlicher Krieg

5. Kor:

Es war ein wunderlicher Krieg
da Tod und Leben rungen,
das Leben behielt den Sieg,
es hat den Tod verschlungen.
Die Schrift hat verkündiget das,
wie ein Tod den andern frass,
ein Spott aus dem Tod ist worden.
Hallelujah, hallelujah!

Det var en underlig duell
hvor døden sto mot livet,
men livet vant til alles hell,
og fjernet dødsmotivet.
Skriften har jo selv fortalt:
den enes død skal gjøre alt,
og døden bli til skamme.
Halleluja, halleluja!

Versus V bass: Hier ist das rechte Osterlamm

6. Bass:

Hier ist das rechte Osterlamm,
davon Gott hat geboten,
das ist hoch an des Kreuzes Stamm,
in heisser Lieb' gebraten,
das Blut zeichnet unser' Tür,
das hält der Glaub' dem Tode für,
der Würger kann uns nicht mehr schaden.
Hallelujah, hallelujah!

Her er det rette påskelam
som Herren selv lot kalle,
på korsets stamme ofret ham,
av kjærlighet til alle.
Blodet merker nå vår dør,
og troen trosser dødens klør,
dens engel må forsvinne.
Halleluja, halleluja!

Versus VI sopran, tenor: So feiern wir das hohe Fest

7. Sopran, tenor:

So feiern wir das hohe Fest
mit Herzensfreud und Wonne,
das uns der Herre scheinen lässt;
er ist selber die Sonne.
der durch seiner Gnaden Glanz
erleuchtet unsre Herzen ganz,
der Sünden Nacht ist verschwunden.
Hallelujah, hallelujah!

Så feirer vi vår høye fest
med hjertet fylt av glede.
og lyset gir den edle gjest,
vår sol er selv til stede.
Nådelyset kaster glans
i våre hjerter uten stans,
for syndens natt er omme.
Halleluja, halleluja!

Versus VII kor: Wir essen und wir leben wohl

8. Kor:

Wir essen und wir leben wohl
in rechten Osterfladen,
der alte Sauerteig nicht soll
sein bei dem Wort der Gnaden,
Christus will die Koste sein
und speisen die Seel' allein,
der Glaub' wil kein's Andern leben.
Hallelujah, hallelujah!

Nå lever vi på salig vis
av påskens frukt og grøde,
den gamle surdeig gitt til pris
for nådens nye føde.
Kristus er det sanne brød
som metter oss i liv og død,
for troen er han livet.
Halleluja, halleluja!

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1983, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip