Inspired by Bach : Marian Heyerdahls Terracotta Women

10.12.2023

Utstillingen av Marian Heyerdahls "The Terracotta Women" i Moss som var en del av 300års markeringen, har i denne filmen blitt satt i dialog med Bachs tidløse og universelle musikk.

Kunstverket er et fredsprosjekt som minner oss om krigens og konfliktenes offere og svakeste part; kvinner og barn.

Samtidig med året Moss fikk bystatus i 1720, satt Bach i Köthen og skrev noen av de mest ikoniske soloverk for fiolin og cello. I Bachs musikk føler man alltid et menneskelig nærvær til livets harde virkelighet - og det finnes en god dose trøst og håp. Med dette perspektivet ønsket vi en mer fredfull verden - og med solidaritet for de som lider under krig og konflikt.

I 2015 var Terracotta Woman utstilt i et nakent og strippa Moss kirke under tittelen "Ich ruf zu dir – Cruelty, humanity & the power of art". 2500 mennesker besøkte utstillingen i løpet av en 14dagers periode, og siste helgen ble samtlige av Bachs orgelverk fremført av 24 organister fra inn- og utland.

Statement of Women

Throughout her career, Marian Heyerdahl has focused her research on the connection between life and art. Her sculptures and installations devoted to themes like birth and fertility, life and death, draw inspiration from the sarcophagi and devotional figures of ancient civilizations. This approach mirrors the artist's knowledge of archaeological finds mainly from Egypt and Latin America all of which have surrounded her since childhood being, as she is, the daughter of the great Norwegian archaeologist Thor Heyerdahl. Her desire to travel and explore exotic cultures brought her to Gambia, where she made an installation in 1996, and to China, where she took part in a workshop in 2003 and modelled her first terracotta woman in 2006.

Remote, charming and little more than a myth to most Westerners for so long, China changed after 1976, when Mao died. Chinese contemporary art opened up to the Western world showing new artistic avantgardes and is now internationally known.

Despite a massive export of Chinese works, Marian Heyerdahl went in the opposite direction and produced an installation in and for China with the help of local craftsmen. It was exhibited in Beijing in 2007 and proved to be a big success. Once again ancient works enchanted the Norwegian artist during her Chinese journey and inspired her to reproduce the figures of Terra-cotta Warriors from Xian, one of the most important and well known archaeological finds in the world. She has thereby taken on the challenge of an ancient art language, free of nostalgia, to demonstrate her creativity and ethical values. As a consequence, an army was turned into a group of women conveying the unhappiness that wars have brought them. With her The Terra-cotta Woman, Marian Heyerdahl projects the work from Xian into a modern and universal context, arousing our meditations on life and human conditions.

"I Bachs musikk føler man alltid et menneskelig nærvær til livets harde virkelighet - og det finnes en god dose trøst og håp.."

Ich ruf zu dir   -  

Cruelty, humanity & the power of art

Moss kirke reåpnet i 2015 med en kombinasjon av kunstuttrykk som vil gi sprengkraft i det sakrale rommet.

«Ich ruf´zu dir» låner sin tittel fra et av Bachs orgelverk, og i denne forbindelse representerer tittelen et rop på menneskehetens vegne – i en såret verden av ondskap og lidelse. Prosjektet åpner for refleksjon rundt dette, i lys av tre tidløse kunstuttrykk - og med menneskehetens historie og aktuelle samtid som referanse. Sammen med Amnesty International utfordres det til engasjement og handling.