Inspired by Bach : Albert Schweitzer

13.03.2022

"Intet nytt under solen", Bach er og har vært inspirasjonskilde for svært mange skapende mennesker - uavhengig av kunstform og sjanger. Albert Schweitzer mente alt fører til Bach, i forståelsen at Bach var et vendepunkt som alt pekte frem mot før, og alt i ettertid pekte tilbake til. 

For mange av oss normalt dødelige virker det helt ufattelig at noen individer kan briljere i en mengde fagområder på samme tid. Multigeniet Albert Schweitzer ga store vitenskapelige bidrag til teologi og musikk i de første årene av det tjuende århundre. Hans lidenskap for orgelmusikk og Bachs musikalske univers dyrket han parallelt med en fascinasjon for filosofi og teologi som han studerte på universitetet i Strasbourg. Han leverte en avhandling om Immanuel Kants filosofi for å oppnå doktorgraden i filosofi i juli 1899, etterfulgt av en doktorgrad i teologi med en avhandling om "Nattverden" i 1900. I tillegg var han jo lege.

Om ikke dett var nok, forlot han sin akademiske karriere og etablerte en medisinsk misjon i Afrika, en arv fra hans humanitære visjon som fortsatt er aktiv i dag.  For mange tenkere var hans største bidrag til menneskeheten hans søken etter en universell etisk filosofi. Etter den militære bruken av atomvåpen på Japans sivilbefolkning, følte Schweitzer at den vestlige sivilisasjonen var ubønnhørlig i forfall fordi den hadde forlatt bekreftelsen av livet som sitt etiske grunnlag. Hans mest innflytelsesrike diskurs, "Reverence for Life", la ikke bare det teoretiske grunnlaget for hans personlige misjonsarbeid i Afrika, det ga ham også Nobels fredspris i 1952.

Bach is thus a terminal point. Nothing comes from him; everything merely leads to him.

- Albert Schweitzer

PRESTEN SOM BLE LEGE I AFRIKA

Albert Schweitzer var utdannet prest da livet hans tok en ny retning. Han leste om det skrikende behovet for medisinsk hjelp i den franske kolonien Gabon og skrev senere: "Jeg behøvde ikke lenger å lete etter min vei." Han kastet seg over medisinstudiet. Målet var å bygge og drive et sykehus i Afrika for å lindre nøden. Langfredag 1913 satte doktor Schweitzer og hans kone, sykepleieren Helene Bresslau, kursen for misjonsstasjonen i Lambarene ved Ogowofloden. Sykehuset de bygde i Lambarene ble Schweitzers livsverk. Han skaffet selv penger til materialer, medisiner og utstyr. Også pengene fra Nobels fredspris gikk i sin helhet til sykehuset. Schweitzers innsats ble et eksempel for andre. Han viste at det er mulig å skape tillit og kontakt mellom mennesker uansett nasjonalitet og rase.


Soga om hans liv og arbeid er ei av dei største inspirasjonskjelder i arbeidet for å skapa gode menneskekår i verda. 

Fra fire norske stortingsrepresentanters nominasjonsforslag. 30 januar 1950

TEOLOG OG FILOSOF

Albert Schweitzer var dypt religiøs. Han holdt fast på kristendommen, men mente at han som et fornuftig menneske måtte ha rett til å tenke selvstendig om alle ting. Det gjaldt også de grunnleggende sannhetene i den kristne tro. Derfor måtte han love ikke å praktisere som prest ved misjonsstasjonen i Afrika, men bare som lege. Lederne i misjonsselskapet forlangte det. Schweitzer ønsket å verne om alt liv. I sin filosofi sa han et absolutt ja til livet. Han formulerte disse tankene i det korte slagordet "Ærefrykt for livet" og gav ut flere bøker om emnet.

ORGANISTEN

Schweitzer begynte å spille klaver som femåring. Tre år senere vikarierte han for organisten i Gühnsbach, den lille byen i Alsace hvor han vokste opp. Musikken ble en viktig del av Schweitzers liv. Han studerte orgel samtidig som han utdannet seg til prest og ble snart en fremragende Bach-tolker. I 1905 ga han ut et stort verk om komponisten på fransk og tysk. Schweitzer ga orgelkonserter for å finansiere studiene og for å skaffe penger til sykehuset i Afrika. Men Tyskland besøkte han ikke etter at Adolf Hitler hadde kommet til makten, og han nektet å delta på Bach-festen i Leipzig i 1935.

Albert Schweitzer kommer aldri til å tilhøre én nasjon. Hele hans liv og alt hans arbeid er et budskap rettet til alle mennesker, uten hensyn til nasjonalitet eller rase.

Gunnar Jahn, Nobelkomiteens formann, tale ved prisutdelingen, 10. desember 1953. Sitert fra Nobel Lectures Peace 1950-70: 37.

SYKEHUSET I LAMBARENE

Ekteparet Schweitzer bygde sykehuset fra grunnen av. De første ukene brukte de et gammelt hønsehus som konsultasjonsrom. Senere satte de opp en bølgeblikkbrakke, som også rommet en operasjonssal og et lite apotek. Rundt sykehuset ble det reist bambushytter. Der bodde de syke som strømmet til for å få hjelp. Doktor Schweitzer kurerte og opererte, og sykdommene var mange: malaria, sovesyke, lepra, dysenteri, brokk og hjertesvikt. Schweitzer la vekt på å skape tillit mellom sykehuset og pasientene, og det klarte han. I respekt og takknemlighet ble han kalt "Grand Docteur".

ALBERT SCHWEITZER I NORGE

Albert Schweitzer, den gamle, sortkledde mannen med det hvite håret, gjorde et sterkt inntrykk da han besøkte Norge. En avis skrev at "luftningen av Guds ånd" gikk gjennom rommet når fredspris­vinneren var til stede. Snart ble det kjent at Schweitzer allerede hadde brukt pengene fra Nobels fredspris til bølgeblikk og utstyr i Lambarene. Derfor tok norske aviser initiativet til en "folkets fredspris", og da Schweitzer reiste hjem få dager senere, hadde han med seg en sjekk på 310 00 norske kroner. Det var nesten det dobbelte av hva Nobels fredspris hadde innbrakt.

En mann trenger ikke være en engel for å være hellig. Etikk er ikke noe annet enn ærbødighet for livet. Som solen får isen til å smelte, vil godhet få misforståelser, mistro og fiendtlighet til å fordampe. Humanitet består i aldri å ofre et menneske for en sak.

- Albert Schweitzer

Det finnes to steder hvor du kan søke tilflukt fra livets strabaser: musikk og katter.

- Albert Schweitzer

ALBERT SCHWEITZER: MY LIFE IS MY ARGUMENT presents the life story of Albert Schweitzer and explores his decision to give up a prestigious career as a musician and philosopher to become a medical doctor and serve native inhabitants of Gabon, Africa. Schweitzer's life continues to inform a new generations that there is great value in offering service to others.