Inspired by Bach : Eric Ericson

04.02.2024

"Intet nytt under solen", Bach er og har vært inspirasjonskilde for svært mange skapende mennesker - uavhengig av kunstform og sjanger. Albert Schweitzer mente alt fører til Bach, i forståelsen at Bach var et vendepunkt som alt pekte frem mot før, og alt i ettertid pekte tilbake til. 

Det var någon som sjöng fel, det är förbjudet!
Det hørs nämligen.

- Eric Ericson, sagt under en korprøve

"Polarpristagaren Eric Ericson är vår – och hela världens – främsta körledare. I "Ericskrönikan" berättar han om sitt liv och sin verksamhet som dirigent och pedagog. På ett personligt och okonstlat sätt ger han sin syn på musik och musicerande, berättar om viktiga händelser och skeenden under sitt långa körliv och förmedlar bilder och intryck av människor han mött.

Sverige räknas som ett av de allra främsta körländerna i världen. Här finns både en bredd och en elit. Till stor del är detta en mans förtjänst: Eric Ericsons. Han har utbildat en lång rad av våra körledare, som i sin tur blivit mycket framgångsrika både inom landet och internationellt. Arbetet som lärare och professor vid Musikhögskolan i Stockholm betraktar han som sin kanske viktigaste gärning.
I många år var han anställd som kormästare på Sveriges Radio, med Radiokören och det som kom att heta Eric Ericsons kammarkör som sina instrument. Dessa båda körer har han lett fram till absolut världsklass."

- Fra Ejeby Förlag sin informasjon om boken "Ericskrönikan - Tio samtal med Eric Ericson" av Jan Lennart Höglund, basert på en radioserie som ble sendt i Musikradion P2 1988

– Det är en bit av det goda vi har fått här i livet, som en gåva från skaparen. För mig betyder musik oerhört mycket, och det multipliceras när man får samla människor framför sig och leda dem i denna sång.

- Eric Ericson

Bachs motetter

Den prestisjetunge Polarprisen (svensk musikkpris som deles ut av Kungliga Musikaliska Akademien) gikk i 1994 til Nikolaus Harnoncourt og Quincy Jones. Under prisutdelingen vartet Eric Ericson opp med første delen av motetten "Singet dem Herrn" - som vises i første filmklipp under.

I det andre filmklippet er talen Anne Sofie von Otter holdt under prisutdelingen da Eric Ericson selv var mottaker av Polarprisen - den første svenske mottakeren av prisen. 

I det tredje filmklippet vises presentasjonsvideoen av Eric Ericson til prisutdelingen.

Det som alltid har roat mig enormt är att få stämmorna på plats - och att upptäcka skönheten i vissa ackord. Och att kunna ge klarhet åt polyfon musik när stämmorna virvlar kring varandra

- Eric Ericson

Fra Ericskrönikan - Tio samtal med Eric Ericson:

Jan Lennart Höglund:

Det fanns mycket att lära om Bach och du har sagt att mycket av det hittade du senare i Tyskland.

Eric Ericson:

Ja, under 50-talet blev det ofta studieresor på somrarna. I Tyskland förekom ofts musikfester av olika slag, inte minst när det gällde Bach och Schütz, och under en Bachfest i Bremen ställde man motetterna i centrum och diskuterade bland annat om man skall göra dem med eller utan instrument. Först sjöng man a capella, därefter gjorde man dem en gång till med tilsats av instrument och sedan bröt debatten lös. Jag minns att man höll på halva natten och anförde skäl för och emot, för det fanns olika synsätt och det blev rätt eldfängt. Jag minns också att Wilhelm Ehmann i Herford lanserade et nytt sätt att sjunga Schütz just genom att lägga till instrument och att Karl Richter i München alltmer framträdde som "barockvaktmästare" i slutet av 50-tallet.

Jan Lennart Höglund:

Vad tyckte - eller tycker - du själv?

Eric Ericson:

Jag tror på kombinationen röster-instrument. Inte så att man inte skall kunna göra det enbart med röster någan gång, men vi gör det sällan rent a capella, antingen har vi continuo, det vil säga cembalo eller orgel och cello, eller _ allra helst - använder vi stråkar och träblåsare. Jag troe att det ger den finaste effekten.

Jan Lennart Höglund:

Är det lättare att göra motetterna med instrument?

Eric Ericson:

Ja. När Kammarkören var i Kanada för några år sedan hade vi möjligheter till det, eftersom det fanns en bra orkester där, Nederländska kammarorkestern, som vi kunde arbeita ihop med under fjorton dagar. Det kändes helt övertygande och efter det var det tomt att komma hem och sjunga motetterna utan instrument.

"Du högste chef för ljusets riddarvakt

eldsjälarnas Rolls Royce varmed vi liftar

det är som gladdes luften när du viftar."

- Tage Danielsson, juli 1985

"Måndagsgruppen blev viktig för Eric Ericson. Som Ingvar Lidholm senare uttryckte det: "Vi satt på golvet hos Karl-Birger på Drottninggatan 106 och såg oss själva, i all enkelhet, ta över alla institutioner." Vilket var precis vad de gjorde.

Sverige var musikaliskt sett ett konservativt land, men medlemmarna av Måndagsgruppen tog till sist över de främsta musikinstitutionerna och gjorde om dem. Blomdahl var professor i komposition på Musikhögskolan 1960–64 och därefter chef för SR:s musikavdelning; Lidholm var kammarmusikchef på SR 1956–65, redaktör för radions musiktidskrift Nutida Musik från starten 1954 till 1957, och därefter professor i komposition efter Blomdahl; Bo Wallner kom att bli en inflytelserik musikvetare på Musikhögskolan och efterträdde Lidholm som redaktör för Nutida Musik.

Eric Ericson i sin tur blev lärare i kördirigering vid Musikhögskolan 1951 och dirigent för Uppsalas akademiska manskör Orphei Drängar samma år, samt dirigent för Radiokören 1952."

– Ur Richard Sparks understreckare i SvD till Eric Ericsons 90-årsdag (2008-10-26)

Hør bare på starten av Bachs Juleoratorium og den enormt swingende energien Ericson setter det hele i gang med:

Fra Ericskrönikan - Tio samtal med Eric Ericson:

Eric Ericson:

"Det råkade bli väldigt mycket Tyskland för min del under 50-talet, men jag hade varit i England så tidigt som 1949 och vikarierat som organist i Svenska kyrkan i London. Därifrån blev det oförglömliga vallfärder til King´s College i Cambridge, där jag fascinerades oerhört av deres evensongs och deras klangideal. Jag minns att jag funderade över hur jag själv skulle kunne använda detta, för det lät oerhört övertygande när de sjöng sina gamla engelska tonsättare, Byrd och Gibbons inte minst. Lite av imitation blev det nog så småningom, även om jag naturligtvis aldrig tänkte att vi skulle ta efter gossröstarnes klang. Vad jag försökte överföra var mycket av det språkliga, deras sätt att frasere och - inte minst - klarheten i den polyfona satsen."

Nog doftar det svensk sommar

Svensk körlyrik och vokalkunst

Stilstudie i direksjon

"Nog doftar det svensk sommar om den här skivan!, sier kor-profeten Eric Ericson - som blant sine mange utmerkelser også har den meget prestisje-tunge Polar-prisen i sin samling. Det er umulig å være uenig med Ericson i akkurat det. The Real Group, i samarbeid med Ericson, har nemlig tatt for seg 22 svært så sentrale sangperler fra den enorme svenske folkemusikk-, salme- og viseskatten.

Den unike vokalkvintetten The Real Group, bestående av tre herrer og to damer, har lengta etter å synge denne musikken i lang tid. Det har de jo forsåvidt til felles med store deler av det svenske folk - ofte virker det jo som om "alle" på den sida av Kjølen synger i kor.

Når de så først bestemte seg for å synge inn dette materialet, fantes det ingen bedre og mer naturlig å ta kontakt med enn Eric Ericson; svensk korvirksomhets fremste ambassadør, og samtidig en mann som har fulgt The Real Group tett gjennom mange år. Kanskje kunne de finne en ny og felles følelse for tekstene og musikken?

Ericson lurte fælt på hva han kunne tilføre uten å "forstyrre" den spesielle klangen til The Real Group. De endte opp med å gjøre alt så enkelt og så naturlig som mulig - slik at musikkens, og ikke minst tekstenes, særpreg kom tydelig fram."

- Tor Hammerø i Puls om albumet "Stämning"

Nu är bröllopstimmen och brudarnas stund,
och stjärnorna brinna så nära,
att plockas de kunde från fästets rund
åt brudar i kronan att bära.
Stilla står tiden och under hans häl
mötas de kommandes väg och de dödas.
Barn av natten, I som skolen födas,
stjärnornas tinder dröje över er själ!

M: Oskar Lindberg / T: V. von Heidenstam (Trykk for notene)

Bergman om Ericson

Först av allt behövde vi en dirigent. Jag frågade Hans Schmidt-Isserstedt, en gammal vän. Med ett oefterhärmligt tonfall svarade han: "Nein Ingmar, nicht das alles noch mal!" Det var ett exakt sätt att uttrycka en av komplikationerna med Trollflöjten: musikaliskt är den svindlande svår. Trots detta får dirigenten sällan någon glädje av sina ansträngningar. Jag vände mig därför till Eric Ericson som jag beundrade och respekterade som kör- och oratoriedirigent. Han sa bestämt nej. Men jag gav mig inte. Han hade allt det jag tänkt mig: värmen i musicerandet, lidelsen för människor och – framför allt – en känsla för den naturliga rösten som han utvecklat under sin makalösa väg som kördirigent. Till slut accepterade han.

- Fra Ingmar Bergmans selvbiografi "Bilder"
Lite naturligare vad -
som om ni visste vad det handlar om


- Eric Ericson

Eric Ericson, en körnestors liv

Nu har Boel Adler grävt i radioarkiven för att ta reda på hur metodistpastorns son Eric Ericson kunde bli världens främste körledare.

- Altar! Ni har varit för starka här sedan 1957!
När Eric Ericsons kammarkör skulle ge konsert på Konserthuset i Stockholm 2004 var ingen kvar i altstämman från uruppförandet av Ingvar Lidholms Canto LXXXI nästan femtio år tidigare. Men dirigenten Eric Ericson kände igen den okänsliga insatsen och hyschade åt altarnas håll, som alltid med glimten i ögat men mycket bestämt. Eric Ericson visste exakt vilken klang han var ute efter och gav sig aldrig förrän hans instrument lät perfekt.

Vid 12 års ålder bildade Eric Ericson sin första vokalensemble och började sitt ihärdiga, enträgna och livslånga arbete med att finslipa intonation, stämma ackord och balansera klanger. Under Eric Ericson ledning utvecklades korister till drivna och tekniskt skickliga musiker, och även amatörsångares notläsningsskicklighet och vokala kapacitet ökade. Det Ericsonska soundet fick genklang långt utanför det svenska körlivet, och i takt med det alltmer avancerade musicerandet höjdes körsångens och körmusikens status på världens konsertscener.

I klipp ur Sveriges Radios arkiv berättar Eric Ericson själv om inspirationskällor och landvinningar och dirigerar allt från luftiga madrigaler till svulstig romantik och intrikat samtida musik i inspelningar från sju decennier. I programmet hörs också bl.a. Cecilia Rydinger Alin, rektor för Kungliga Musikhögskolan och dirigent för manskören Orphei Drängar, Peter Dijkstra, chefdirigent för Radiokören och operasångerskan Malena Ernman. (Repris från 27 oktober -13)

En P2 Dokumentär av Boel Adler, sångerska och radioproducent.