Inspired by Bach : Sting

28.01.2022

"Intet nytt under solen", Bach er og har vært inspirasjonskilde for svært mange skapende mennesker - uavhengig av kunstform og sjanger. Albert Schweitzer mente alt fører til Bach, i forståelsen at Bach var et vendepunkt som alt pekte frem mot før, og alt i ettertid pekte tilbake til. 

Det er lite å undre seg over at Sting har Bach som inspirasjonskilde - det høres i flere av låtene - men kanskje er Stings kraftfulle og daglige forhold til Bach mer overraskende for mange.

Bach in Town tar på alvor innflytelsen Bach har på nær sagt alle som arbeider innen ulike kunstarter, musikalske sjangre, og på mennesker innenfor andre humanistiske fagdisipliner. Derfor må denne innflytelsen speiles på denne siden. 

His music is just timeless

- Sting

Rick Beato: Sting if you were able to meet one musician go back in time and hear one musician play?

Sting: That would be JS Bach for both of us (...and Domenic Miller). I bet you know we sit at his feets every day. We play a bit of Bach every day, a bit of the cello suites, a bit of the partitas. You wouldn’t want to hear what we do, but we´re learning the whole time. Absolutely, so we´re already sitting at his feet. He´s, it´s all out there on the page

Stings debut-album som soloartist var The Dream of the Blue Turtles og kom ut i 1985. Det var lett å fange opp en klar inspirasjon i låten Moon Over Bourbon Street. Bach fragmenter dukker opp som en musikalsk dedikasjon.


Fra Wikipedia kan vi lese følgende om innholdet i den litt spooky låten:

Sting has said that he composed the song in New Orleans and that it was inspired by Anne Rice's gothic noir novel Interview with the Vampire which is partially set in the French Quarter of the city. The song reached No. 44 on the British singles chart.

Sting himself has said of the composition..."That was inspired by a book by Anne Rice, called Interview with the Vampire, a beautiful book about this vampire which is a vampire by accident. He's immortal and he has to kill people to live, but he's been left with his conscience intact. He's this wonderful, poignant soul who has to do evil, yet wants to stop. Once again, it's the duality which interested me."[2] He also said that although it was inspired by the Rice novel that "there was one moonlit night in the French Quarter of New Orleans where I had the distinct impression that I was being followed." an occurrence which also contributed to the tune's genesis.

For å ta et eksempel fra et senere album, har Sting fortalt om hvordan låta Whenever I Say Your Name fra hans syvende soloalbum Sacred love som er en duett med Sting og Mary J. Blige - er basert på et av Bachs korte preluder BWV 924. Sting henter ut materiale og fragmenter fra Bach, og tyvlåner i god tradisjon med Bach selv og hele musikkhistorien. Vi hører allerede et lite sitat i introen.

NB! Trykk på bildet for å se & høre Stings Whenever I Say Your Name

The geniuses of music, like Bach and Miles Davis, used silence beautifully; they were not about using as many notes as possible. They knew that playing almost nothing can be the most elegant and eloquent thing to do.

- Sting

An Englishman in Leipzig - what a surprise concertgoer: Yesterday Sting attended the Bach Festival together with his guitarist Dominic Miller and listened enthusiastically to the Thomanerchor in the Thomaskirche. "Bach is the greatest" Sting staid when he stood at the grave of Johann Sebastian Bach after the concert and touched the bronze cover, visibly moved. Bach we are family!

Kilde : Bach-Archiv · Bachfest Leipzig er her: Thomaskirche Leipzig. · Leipzig, Tyskland  

The Sting Interview

Av og til gir intervjuer virkelig dybdeinnsikt i et skapende menneske, langt utover tabloide spørsmål som kun beveger seg på overflaten. Du ser når et intervjuobjekt respekterer og føler at den som leder samtalen har integritet og ønsker et helt og fullt portrett.

Rick Beato´s intervju med Sting og hans næreste musikalske kompanjong Domenic Miller er et slik møte, som gir innsikt lang utover det som ofte kommer frem i tabloide medier.

Rick Beato er en Music YouTube Creator med over 2,5 millioner abonnenter på sin Everything Music YouTube-kanal. Han har en B.M. i musikkpedagogikk fra Ithaca College og en M.M. i jazzstudier fra New England Conservatory of Music. Han var høyskoleprofessor ved Ithaca College 1987-92 og musikkprodusent fra 1995-2016.