Syklus og verk

Det er vanskelig og tenke seg noe mektigere enn Bachs kraftfulle orgelverk når preluder, toccataer, fantasier & fuger drar seg til via instrumentenes dronning. Det føles som hele universet spiller med, og overtoner sender kaskader av dirrende klangflater ut i rommet - så du kjenner katedralen rister i grunnvollene.

I perioden 1700-1750 ble triosonateformen en sine qua non (helt essensielt) i den musikalske verden. Den inkorporerte alle idealene om harmoni, melodi og kontrapunkt forfektet av teoretikere som Mattheson, Scheibe og Quantz. I sin avhandling Der Vollkommene Capellmeister fra 1739 skrev Mattheson:

Temaet er hentet fra Jesus Kristi lidelse og død basert på deler av Matteusevangeliet etter en libretto av Picander. Matteuspasjonen ble sannsynligvis oppført første gang langfredag 11. april 1727 i Leipzigs Thomaskirche. Johannes- og Matteuspasjonen er de to eneste fullstendig bevarte pasjonsverkene fra Bachs hånd.Med nesten tre timers spilletid...

Dette er ikke en syklus i ordets rette forstand, men 6 verk som ofte nettopp presenteres som Bachs 6 motetter. De kommer fra ulike tidsperioder og det er et tilfeldig antall som er funnet og overlevd. Likevel er de kategorisert i verklisten som BWV 225-230. De fleste er skrevet og dedikert til begravelser, og i spennet mellom lovsang til livets...